پرسشنامه فرهنگ ایمنی

پرسشنامه فرهنگ ایمنی

همکار گرامی
با سلام
ضمن تشکر از زحمات و تلاشهای جنابعالی/سرکارعالی در اجرای برنامه ایمنی بیمار، به استحضار می رساند این پرسشنامه به منظور
سنجش فرهنگ ایمنی بیمار و براساس پرسشنامه استاندارد طراحی و در اختیار شما قرار گرفته است.لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق
و صحیح به سوالات، ما را در شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای این برنامه در بیمارستان یاری فرمایید