فرم ثبت نام جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاهیان استان کرمانشاه

فرم ثبت نام جشنوارۀ قرآن و عترت دانشگاهیان استان کرمانشاه

اساتید، کارکنان و خانوادۀ گرانقدر آنان (همسران و فرزندان در ردۀ سنی بالای16 سال و زیر 16 سال)