پرسشنامه مطالعه ویروس کرونا

پرسشنامه مطالعه ویروس کرونا

با سلام؛
ریشه کنی هرچه زودتر کرونا نیازمند شناخت جنبه های مختلف این ویروس کشنده است. شما با پاسخ به سئوالات این پرسشنامه، به برنامه ریزی مناسب تر در خصوص پیشگیری مؤثرتر کرونا کمک خواهید کرد. خواهشمند است با اختصاص حدود 5 دقیقه از وقت ارزشمند خود به سئوالات زیر صادقانه پاسخ دهید. این پژوهش توسط عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حال اجراست و اطلاعات شما محرمانه خواهد بود و تنها برای اهداف علمی مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت نیاز می توانید از طریق ایمیل davood.mehrabi@yahoo.com با محقق در ارتباط باشید.


از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.