فرم نظر سنجی دانشجویان در خصوص گروه های آموزشی

این فرم غیرفعال هست و نمی توان پاسخی ثبت کرد.

فرم نظر سنجی دانشجویان در خصوص گروه های آموزشی

به نام خدا
با سلام و آرزوی موفقیت برای دانشجویان محترم
با توجه به این که هدف گروه های آموزشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ارائه بهترین آموزش ها و ارتقا سیستم آموزشی است، لذا خواهشمند است با ثبت نظرات خود راجع به هریک از گروه های آموزشی مربوطه، ما را در راستای رسیدن به این مهم یاری فرمایید .
با کمال تشکر
معاونت دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.