فرم تقاضای همکاری - صفحه 1 از 7

فرم تقاضای همکاری

این فرم جهت ثبت تقاضای همکاری با شرکت مدیران به‌اندیش نویسا (سهامی خاص) و بیمه سامان (سهامی عام) طراحی گردیده و در اختیار شما قرار گرفته است. لذا از شما خواهشمندیم با دقت به تمامی سوالات پاسخ دهید.