شناسایی مؤلفه های مؤثر در ارتباط با مشتری در کسب وکارهای الکترونیکی - صفحه 1 از 7 (مشخصات فردی)

این فرم غیرفعال هست و نمی توان پاسخی ثبت کرد.

شناسایی مؤلفه های مؤثر در ارتباط با مشتری در کسب وکارهای الکترونیکی

سلام با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان

در راستای تکمیل یک پژوهش در مقطع کارشناسی ارشد، نیازمند یاری شما در خصوص تکمیل پرسشنامه پیش رو می باشیم.
این پرسشنامه جهت شناسایی مؤلفه های مؤثر بر بهبود ارتباط با مشتری در کسب وکارهای الکترونیک تهیه شده است.
پاسخ شما عزیزان، در غنی و علمی نمودن پژوهش بسیار مؤثر است.
از اینکه وقت گرانمایه خود را در اختیار ما قرار می دهید، بی نهایت سپاسگزاریم.
متغیرهای پژوهش حاضر شامل سازه ها، مؤلفه ها و ویژگی (ابزارهای) مؤثر بر بهبود ارتباط با مشتری در کسب و کارهای الکترونیک می باشند.
لطفا قبل از شروع به پاسخگویی، شماتیک کلی مدل را از لینک زیر دانلود کنید. (کیفیت تصویر بالا می باشد و با زوم کردن می توانید نوشته ها را با وضوح مشاهده کنید.)
https://s6.uupload.ir/files/crmmodel__2ynb.png