پرسشنامه عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه

این فرم غیرفعال هست و نمی توان پاسخی ثبت کرد.

پرسشنامه عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه

پاسخ دهنده گرامی
با سلام
پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازگشت کارآفرینانه (بازگشت و کارآفرینی) متخصصان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور طراحی شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می‌شود با قبول زحمت و صرف وقت خود به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و هویت مصاحبه شوندگان به هیچ وجه ذکر نخواهد شد.
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری شما تشکر می‌نمایم.