شبکه‌های اجتماعی و رفتار

این فرم غیرفعال هست و نمی توان پاسخی ثبت کرد.

شبکه‌های اجتماعی و رفتار

پاسخگوی محترم؛
پژوهش حاضر با هدف تأثیر استفاده از سایت‌های شبکه‌های اجتماعی بر رفتار جوانان 18 تا 25 ساله انجام می‌شود. در صورتی که در این رده سنی قرار دارید، خواهشمند است سئوالات زیر را با دقت بخوانید و مناسب‌ترین گزینه را انتخاب نمایید. پاسخ شما به سئوالات بر اساس اهداف این پژوهش دانشگاهی گردآوری و تجزیه و تحلیل می‌شوند. به منظور رعایت حریم خصوصی و هویت پاسخگویان، نیازی به ذکر مشخصات فردی نیست. پاسخ به این سئوالات حدود 15 دقیقه به طول می‌انجامد.

از همکاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.